MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Renovering og bygningssyn

MOE tilbyder rådgiv­ning på området for bygningsvedligehold, renovering og drift, og har således dannet en specialafdeling, netop med henblik på at kunne levere en tværfaglig kompetent rådgivning.

MOE har gennem mange år opbygget en betydelig ekspertise indenfor rådgivning i forbindelse med eftersyn og renoveringsopgaver. Disse opgaver dækker alle typer af bygværker.

Vort kendskab til praktisk byggeteknik og de typisk indgående materialer (murværk, beton, træ, stål) er udgangspunktet i vort daglige arbejde med vore ombygnings-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Vi arbejder konkret ud fra en optimering af de enkelte bygningsdele og installationskomponenter med fokus på at samle arkitektur og byggetekniske optimale løsninger.

Vores medarbejdere har mange års erfaring i det praktiske arbejde med energirenovering. Vi har fokus på de energimæssige for­hold og arbejder således hel­hedsorienteret ud fra fast definerede miljø- og energitemaer. I samspillet med vore kompetencer indenfor indeklima og indeklimamålinger besidder vi den nødvendige kompetence for, at sikre såvel beboere som ejere den mest optimale rådgivning, ud fra de vilkår som alle de implicerede har – hvor sikkerhed for den enkelte og arbejdsmiljøet går hånd i hånd.

 

KOMPETENCER:

Renovering:
 • Bygningssyn
 • Energirenovering
 • Restaurering
 • Betonrenovering
 • Råd og svamp
 • Asbest og PCB
 • Energimærkning (EMO)
 • Konstruktioner
 • Installationer
 • Træ- og murværk
 • Syn og skøn
 • 5-årseftersyn
  Om- og tilbygning:

  • Funktionsbehov
  • Tilstandsvurdering og forundersøgelser
  • Projektforudsætninger
  • Myndigheder/Kulturarvsstyrelsen
  • Programmering og designgrundlag
  • Information af bruger/brugerinddragelse
  • Risikovurdering og håndtering
  • Projektering og projektgennemførelse
   
  Torben Dahl
  Forretningschef
  2540 0010
  tda@moe.dk

  Publikationer