MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

VVS-installationer

MOE tilbyder rådgivning og projektering inden for alle former for VVS-installationer, ventilation, indeklima, bæredygtig­hed samt integreret energidesign. Projekterne spænder lige fra store hospitaler, sundheds- og plejecentre over klassi­ficerede laboratorier og renrum til firmadomiciler, boliger, skoler og institutioner.


Vi bidrager med konstruktive ideer til passiv styring af indeklimaet i form af dagslysudnyttelse, passiv solvarme samt orientering af bygningen og dens facader. Samtidig bidrager vi med den nyeste viden inden for avanceret styring af naturlig og meka­nisk ventilation og køling.

I projekteringen inddrages tværfaglige analyser ved brug af avancerede simuleringsværktøjer som IES <VE>, BSim og CFD-simulering.

Vi har konstant fokus på projektets bygbarhed – både i forhold til udformning og til omkostninger. Når vi inddrages som en aktiv sparringspartner helt fra den indledende designfase, kan vi foreslå alternative løsninger baseret på teknisk indsigt.


Vi rådgiver bl.a. indenfor:

 • BSL og dyrestalde
 • Klassificerede laboratorier
 • Energirigtig renovering af laboratorieventilation
  herunder ringventilation
 • Hospitalsteknik
 • Medicinske og tekniske luftfarter
 • Køleteknik herunder fjernkøling
 • Energineutralitet og bæredygtighed 
 • Alternativ energi
 • Energirenovering  
 • Termisk indeklima  
 • Vandbehandling og bade
 • Varme- og brugsvandsteknik
 • Behovsstyret ventilation


 
Kim Hoegh
Afdelingsleder
2540 0013
kih@moe.dk


 
Jakob Mariager
Forretningschef
2540 0005
jam@moe.dk