MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Biomasse

Anvendelse af biomasse i energiproduktionen er en væsentlig faktor for opfyldelse af Danmarks forpligtelse til reduktion af CO2 udslippet. Biomassen mindsker behovet for import af fossile brændsler og øger den fremtidige forsyningssikkerhed.


MOE rådgiver ved planlægning / etablering af nye kraft- og varmeproducerende biomasseanlæg samt ved ombygning og optimering af eksisterende anlæg.


MOE bistår med kompetent rådgivning inden for:

  • Planlægning og projektering af energiproducerende anlæg fra træpiller, flis, halm etc.
  • Myndighedsbehandling i forhold til plan-, miljø- og varmeforsyningslov
  • Projektering- og udbud af bygninger og maskinleverancer
  • Byggeledelse, fagtilsyn og commisioning
  • Transport og opbevaring af biomasse 
  • Teknisk bistand ved overtagelse af anlæg
  • Brand, sikring og ATEX
  • Udbud kontrahering og aflevering


 
Erik G. Madsen
Projektchef
2540 0051
egm@moe.dk


 
Niels Thorsen
Koncernkompetencechef
2528 1834
nth@moe.dk