MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Fjernvarme & -køling

MOE har mange års erfaring med fjernvarme rådgivning. Vi arbejder med omkostningseffektive klimaneutrale energikilder, og vi rådgiver bl.a. om administration af CO2-kvoter, tilstandsvurdering af fjernvarmesystemer, opbygning af vedligeholdelses-systemer, energibesparende foranstaltninger og driftsanalyse af fjernvarmesystemer.


Vi udarbejder projektforslag iht. varmeforsyningsloven og laver varmeplanstatus samt udbygningsplaner. Vi forestår gennemførelsen af proces ved salg af fjernvarmecentraler og fjernvarmenet. Vi rådgiver om udviklingsprojekter og deltagelse i standardiseringsarbejde. Vi bistår med rådgivning inden for stationære og transiente hydrauliske og termiske analyser.


Vi rådgiver bl.a. indenfor:

  • Fjernvarme - vand, damp og hedt vand
  • Transmissionsledninger
  • Tilstandsvurdering af fjernvarmesystemer
  • Energibesparende foranstaltninger


 
Finn Bruus
Forretningschef
2528 1847
fbr@moe.dk

 


 
Niels Thorsen
Koncernkompetencechef
2528 1834
nth@moe.dk

 
Erik G. Madsen
Projektchef
2540 0051
egm@moe.dk