MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Grundvandskøling & -varme

Grundvandskøling og ATES-anlæg vil kunne give virksomheder en årlig økonomisk besparelse på 50-80 %. En bedre udnyttelse af grundvandet vil være med til CO2-reduktion og vil give en klar miljømæssig forbedring af virksomhedens energiprofil.

MOE tilbyder rådgivning inden for grundvandskøling og -varme bl.a. analysering af miljøpåvirkning og drikkevandsinteresser, myndighedsbehandling og ansøgninger, prøveboringer og analyser og proces- og HVAC-anlæg over terræn og i bygninger tilpasset det aktuelle forsyningsanlæg.

Sådan fungerer det
Et ATES-anlæg vil kunne levere både kølings- og varmekapacitet. Om sommeren pumpes fra et koldt grundvandsmagasin via et lukket rørsystem over en veksler, der betjener fx HVAC-systemer, hvorefter det nu opvarmede vand pumpes tilbage til et varmt grundvandsmagasin. Når der er behov for opvarmning vendes processen, og der pumpes fra det varme grundvandsmagasin via veksleren tilbage til det kolde magasin.

Lad os undersøge jeres muligheder
Vi kan undersøge, hvilke muligheder der er for jeres virksomhed ved en kort, uforpligtende undersøgelse. Herefter kan I tage stilling til, om I vil fortsætte med et projektforløb, som bl.a. vil kunne indeholde følgende:

  • Undersøgelse af grundvandsforhold
  • Hydrotermiske beregninger
  • Numerisk modellering
  • Vurdering af økonomi
  • Analysering af miljøpåvirkning og drikkevandsinteresser
  • Myndighedsbehandling og ansøgninger
  • Prøveboringer og analyser
  • Proces- og HVAC-anlæg over terræn og i bygninger tilpasset det aktuelle forsyningsanlæg


 
Simon Steinbo
Forretningschef 
2540 0054
sst@moe.dk