MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Kraftvarmeproduktion

Kraftvarme sikrer høj virkningsgrad af brændslet til produktion af både varme og elektricitet.

MOE besidder stor erfaring inden for planlægning og opførelse af kraftvarmeværker eller ombygning og renovering af eksisterende. Vi besidder kompetencer lige fra varmeplanlægningen, myndighedsbehandling over byggeri af selve kraftvarmeanlægget til distribution af varmen i fjervarmenettet.


Vi bistår med kompetent rådgivning inden for:

  • Planlægning og myndighedsbehandling af nye produktionsanlæg.
  • Levetidsundersøgelser.
  • Miljøanalyser, sikkerheds-, og sundhedsforanstaltninger
  • Kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn
  • Ændringer og renovering af eksisterende anlæg.
  • Vedligehold af anlæg installationer.


 
Jacob Toft-Jensen
Forretningschef 
2540 0037
jtj@moe.dk


 
Erik G. Madsen
Projektchef
2540 0051
egm@moe.dk


Publikationer