MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Waste to Energy

Affaldsforbrænding er et fundament i ethvert effektivt affaldshåndteringssystem, samtidig med at det sikrer energiforsyningen i fremtiden. Affaldet bliver til klimavenlig energi, som er til gavn for både mennesker og miljø.

MOE yder rådgivning om planlægning og opførelse af nye affaldsanlæg eller ombygning af et eksisterende. Vi beskæftiger os også med affalds- og energiplanlægning, miljø og myndighedsbehandling og fjernvarme.


Vi bistår med kompetent rådgivning indenfor:

  • Planlægning og projektering af nye anlæg
  • Udvidelse af allerede eksisterende anlæg
  • Kraftvarmeproduktion
  • Renovering og vedligehold
  • Miljøanalyser, sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger 
  • Myndighedsbehandling, udbud og fagtilsyn
  • Genanvendelse og affaldssortering 


 
Jacob Toft-Jensen
Forretningschef 
2540 0037
jtj@moe.dk