MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Infrastruktur

Øgede klimaændringer og en stadig stigende urbanisering gør behovet for nytænkning på transportområdet endnu mere aktuelt. MOE leverer ekspertisen til de totalløsninger, der sikrer den mest optimale brug af den danske infrastruktur og lufthavnstrafik.

Danmark er blandt de førende internationalt inden for trafikplanlægning, ikke mindst på cyklistområdet. Men også samfundets stigende fokus på biltrafik skaber et øget behov for optimale løsninger inden for veje, motorveje, parkeringsmuligheder og generel trafikplanlægning.

Vi medvirker til udarbejdelse af vejregler for parkering, og har også den nødvendige viden om styring, strategi, projektering og rådgivning i anlægsfasen af såvel parkeringsløsninger som øvrige vejanlæg.

Flytrafikken er med til at forbinde os med resten af verden, og er en uundværlig brik inden for transportområdet. Vi sikrer lufttrafikken med planlægning og udformning af lufthavne, byggeledelse samt tilsyn af eksisterende anlæg.