MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Byggemodning

MOEs rådgivning om byggemodning indeholder bl.a. forarbejder, inkl. geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, myndighedsgodkendelser og plangrundlag.


Nye bebyggelser skyder frem i byers periferi eller til erstatning for udtjente erhvervsområder. Vi skaber grundlaget for udviklingen.

Når vi rådgiver om byggemodning spiller mange faktorer ind. Vi tager hensyn bl.a. til vejopbygning, trafikbelastning, vejanlæg, højdeforhold og placering af bebyggelse. Vi fokuserer også på skyggeffekter fra høje bygninger samt placering af ledningsanlæg og fremmedledninger.


Inden for byggemodning rådgiver vi bl.a. om:

  • Udbud
  • Projektering af veje, broer, ledninger, forsyninger mv.
  • Licitation
  • Anlæg, inkl. byggeledelse, fagtilsyn mv.
  • Behov for regnvandsbassiner


 
Per Lautrup-Nissen
Forretningsansvarlig
2540 0097
lau@moe.dk


 
Benny W. Jepsen
Forretningschef
2540 0100
bje@moe.dk