MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Cykeltrafik

MOE har mange års erfaring med at udvikle planer for cykeltrafik og med at projektere og realisere cykelprojekter for både offentlige og private bygherrer. Vi rådgiver bl.a. om tiltag, der forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister ved f.eks. anlæg af lyssignaler.


Vores kompetencer inden for cykeltrafik strækker sig fra planlægningsgrundlaget med udarbejdelse af f.eks. trafikplaner, mobilitetsplaner og skolevejsanalyser til projektering af konkrete stianlæg og andre cykelfaciliteter både i åbent land og i byer. Vi rådgiver om nyanlæg, ombygning og fornyelse af eksisterende færdselsarealer samt analyser omkring mobilitet fx i forhold til medtagning af cykler i S-tog. Læs mere om mobilitet og cykelplaner på MOE | Tetraplans hjemmeside.

I projekte­ringen sikrer vi at udformningen tilgodeser trafiksikkerhed og komfort bl.a. gennem valg af belægninger, design af belysning og udformning af afmærkning. Vi indsamler og bearbejder cykeldata, f.eks. ulykkesdata og analyser, cykeltællinger, kapacitetsvurderinger, behov for cykelparkering og udførelse af skolevejsundersøgelser.


Vi har et bredt erfaringsgrundlag inden for cykeltrafik:

  • Cyklistvenlig udformning af veje, stier og pladser
  • Afmærkning af cykelfaciliteter
  • Projektering af cykelstier, fra planlægning til byggeledelse og tilsyn
  • Udvikling og gennemførelse af kampagner for sikker cykeltrafik
  • Forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden
  • Analyser af cykeludvikling og mobilitet
  • Cyklisternes præferencer
  • Cykelruteplanlægning


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk
    

Publikationer


 Vej & Trafik (pdf)

 


 Cykeltrafik (pdf)

 


 Tilgængelighed (pdf)

 


 Trafiksikkerhed (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)