MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Klimatilpasning og LAR

MOE tilbyder at udarbejde en klima­handlingsplan, der kortlægger risici for skader fra skybrud, overfladevand og fra opstuvede kloakker.


De massive og skybrudsagtige regn­skyl de senere år har medført store og omfattende skader for mange bygnings­ejere. Vi gennemgår bygningen for mulige risici, og udarbejder et løsningsforslag, og vi er behjælpelige med at udføre ændringer på bygnin­ger og tekniske anlæg.

Vi har tidligere assiste­ret med at udarbejde hjælpe- og nødplaner til redning af bygningsmasser, hvis skaden er sket.


Vores rådgivning består bl.a. af:

  • Screening af matriklen
  • Kortlægning af risici ved f.eks. skybrud
  • Udarbejdelse af hjælpe- og nødplaner i tilfælde af skader
  • Mike  Flood beregninger
  • Infiltrationstest
  • Grundvandsspejlinger
  • Myndighedsansøgning  og - håndtering
  • Rekreativ anvendelse af regnvand
  • Lokal anvendelse af regnvand


 
Lene Bisballe
Afdelingsleder
2540 0222
lbi@moe.dk


 
Benny W. Jepsen
Forretningschef
2540 0100
bje@moe.dk


Publikationer