MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Oversvømmelser

MOE har stor erfaring med afløbsteknik og model­lering i MIKE Urban og MIKE Flood. Vi besidder også kompetencer som identifikation af problemområder i afløbssystemer og modellering af forskellige løsningsmuligheder.

De senere år har der været mange episoder med oversvømmelser af byområder under kraf­tig regn. Derfor er det vigtigt at sikre, at afløbssystemet fungerer tilfredsstillende, og at eventuelle problemområder bliver identificeret i tide.


Vi tilbyder følgende ydelser inden for modellering i MIKE Urban og MIKE Flood:

  • Kalibrering af MIKE Urban model, herunder etablering af flowmålere og indhentning af regndata
  • Visualisering af oversvømmelser med MIKE Flood
  • Opstilling af MIKE Urban model


 
Lene Bisballe
Afdelingsleder
2540 0222
lbi@moe.dk


 
Benny W. Jepsen
Forretningschef
2540 0100
bje@moe.dk