MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Regn- & Spildevand

MOE besidder de nødvendige kompetencer til at yde rådgivning i forbindelse med håndtering af regn- og spildevand

I forbindelse med fortætning og udbygning af byområder kan der være behov for en øget ka­pacitet i afløbssystemet. Dette kan opnås ved etablering af forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan tilbageholdes i tilfælde af hændelser med kraftig regn­. I tæt bebyggede områder er det vanskeligt at finde plads til åbne forsinkelses­bassiner. Et oplagt alternativ kan derfor være lukkede bassiner, der ikke optager plads i terrænet.


Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor:

  • Spildevandsrensning
  • Afløbssystemer
  • Kloakering i åbent land
  • Separering
  • Drift og vedligehold
  • Spildevandsplanlægning
  • Åbne og lukkede forsinkelsesbassiner


 
Lene Bisballe
Afdelingsleder
2540 0222
lbi@moe.dk


 
Benny W. Jepsen
Forretningschef
2540 0100
bje@moe.dk