MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Trafikplanlægning og modellering

MOE rådgiver inden for trafikplanlægning og modellering, fra idéudvikling til skitse- og detailprojektering og anlægsoverslag. Samspillet mellem vejingeniører, trafikplanlæggere og trafiksikkerhedsrevisorer sikrer helhed og konsekvens, når nye trafikplaner realiseres - både lokalt og i et større perspektiv.

Trafikplanlægning udgør et vigtigt element i en lang række af vores projekter, og vi rådgiver både på lokalt og internationalt plan. Vi har stor erfaring inden for byudvikling, miljøundersøgelser, trafikprognoser, konsekvensvurderinger, strategiske trafikplaner og ombygning af veje og pladser. Denne erfaring, kombineret med en indgående viden omkring trafikanterne og trafikadfærd, gør, at vi kan rådgive inden for en lang række forskellige projekter. Du kan læse om trafikprognoser, konsekvensvurderinger, strategiske trafikplaner og trafikanten på MOE | Tetraplans hjemmeside.

Vores rådgivning omfatter også helhedsplaner, som løses i samarbejde med arkitekter, landskabsarkitekter, sociologer og vores egne lysdesignere samt vores byggeri- og designsektor.

Vi har bl.a. erfaring med rådgivning for Vejdirek­toratet, Trafikstyrelsen og en række kommuner.

Vores rådgivning dækker også:

  • Trafik- og miljøplaner
  • Skolevejsanalyser
  • Trafikanlæg
  • VVM-analyser
  • Hastighedsplaner
  • Vejvisnings- og parkeringsstrategier for byer
  • Trafikplanlægningsanalyser
  • Busfremkommelighed
  • Parkeringsoptimering


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk
    

Publikationer


 Vej & Trafik (pdf)

 


 Cykeltrafik (pdf)

 


 Tilgængelighed (pdf)

 


 Trafiksikkerhed (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)