MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Vandforsyning

MOE har kompetente medarbejdere, der f.eks. rådgiver om vandværksdrift, trykforøgere, vandindvinding, boringsundersøgelser og vandbehandlingsanlæg.


Vi rådgiver også inden for administration, planlægning og effektivisering for at sikre rent drikkevand til de fremtidige generationer.

Vores rådgivning omfatter vandets bevægelsesmønstre lige fra grundvandsdannelsen ned til de øvre jordlag til grundvandsmagasinerne, og derfra via pumper, ledninger og filtre ud gennem hanerne hos forbrugeren.


Vi rådgiver bl.a. inden for:

  • Planlægning - vandforsyningsplaner
  • Nyanlæg og ledningsanlæg
  • Renovering af vandindvinding
  • Distributionsnet
  • Vandressourcer
  • Teknisk gennemgang af vandværker
  • Design og indretning af vandværker
  • Sikkerhedsforsyning


 
Benny W. Jepsen
Forretningschef
2540 0100
bje@moe.dk


 
Bjarke Rasmussen
Forretningschef 
2528 1846
bjr@moe.dk


Publikationer


 Afløbsteknik (pdf)

 

 Andre Publikationer 
 Faskiner (pdf)

 Forsinkelsesbassiner (pdf)

 Modellering af afløbssystemer i MIKE (pdf)

 Nyanlæg (pdf)

 Opmåling GPS-PDA (pdf)

 Sekundavand (pdf)

 Seperationskloakering (pdf)

 Vandrammedirektiv (pdf)