MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Vejbelysning

MOE har bidraget med ekspertise og bistand inden for vejbelysningsanlæg ved en lang række projekter. Dette gælder bl.a amtsveje for Vejdirektoratet, kommunale nyudstykninger, nye vejanlæg, rundkørsler, kryds, tilpasninger til ændrede trafikforhold og renoveringsopgaver. 


Vores brede erfaring og kompetente medarbejdere, gør os i stand til at rådgive og designe den helt rigtige løsning til det enkelte projekt.

I relation til vejbelysningsopgaver, kan der være behov for supplerende bistand inden for anlægsarbejder og trafikplanlægning. I den forbindelse råder MOE over meget stor ekspertise via vores anlægs- og trafikplanlægningsafdelinger.


MOE rådgiver inden for:

  • Nye vejbelysningsanlæg
  • Styresystemer for vejbelysningsanlæg, herunder intelligente styresystemer.
  • Renovering og energioptimering af eksisterende vejbelysningsanlæg
  • Arkitektoniske belysningsanlæg og lysdesign
  • Måling af belysningsniveauer i eksisterende belysningsanlæg
  • Vurderinger og etablering af hastighedsnedsættende foranstaltninger, vejkrydsninger mv.
  • Totaløkonomiske beregninger på drift af vejbelysningsanlæg


 
Morten Schou Jensen
Afdelingsleder
2540 0052
msj@moe.dk