MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Arbejdsmiljø

MOE kan varetage opgaven som arbejdsmiljørådgiver og/eller arbejdsmiljøkoordinator for en­hver bygherre, og vi kan være med i både projekterings- og i udførelsesfasen.


Sikre og sunde arbejdsmiljøforhold
Arbejdsmiljø er blevet en integreret del af alle bygge- og anlægsprojekter. Siden 2009 har det været lovpligtigt for bygherre at udpege arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen. MOE rådgiver og koordinerer i forhold til alle sikkerheds og sundhedsmæssige aspekter i projekteringsfasen og udførelsesfasen.

Det optimale produkt
Hos MOE arbejder vi med at forebygge og minimere den arbejdsmiljømæssige belastning under gennemførelsen af projekter, samt ved de gennemførte projekters vedligeholdelse og reparation. Vi bruger vores arbejdsmiljørådgivere og -koordinatorer aktivt i vores projekter til at sikre bygbarhed og opnå optimale forhold i relation til sikkerhed og sundhed.

Ved at skabe et solidt grundlag for et godt arbejdsmiljø, medvirker vores arbejdsmiljørådgivere og –koordinatorer til at forebygge forsinkelser og økonomiske tab opstået på baggrund af manglende sikkerhed og afgræsning.

Arbejdsmiljøkoordinering
En bygherre har pligt til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der forventes at være to eller flere arbejdsgivere til stede på byggepladsen samtidig.

Arbejdsmiljøkoordineringen sker sammen med rådgivere samt projekterende entreprenører og leverandører inkl. eventuelle bygherreleverancer. Koordineringen sker på baggrund af forundersøgelser, vurderinger og projektoplysninger udarbejdet af de enkelte aktører i forslagsfasen.


I projekteringsfasen varetager vores arbejdsmiljøkoordinatorer
bl.a. følgende opgaver:

  • Koordinerer med rådgivere og projekterende ift. særligt farligt arbejde og forebyggelse
  • Udarbejder journal over særlige forhold ved reparation og vedligehold
  • Udarbejder bygherrens Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS)
  • Afgrænser ansvar i fælles områder


I udførelsesfasen varetager vores arbejdsmiljøkoordinatorer bl.a. følgende opgaver:

  • Afholder opstartsmøder inden arbejdet på byggepladsen igangsættes
  • Afholder sikkerhedsmøder min. hver 14. dag
  • Gennemfører sikkerhedsrunderinger på byggepladsen min. hver 14. dag
  • Koordinerer at forebyggelsesprincipper, forskrifter og aftaler overholdes


 
Katja J. Andersen
Afdelingsleder Arbejdsmiljørådgivning
2540 0047
kja@moe.dk