MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Lavenergibyggeri

MOE har kom­petencerne til at rådgive indenfor alle aspekter af lavenergibyggeri. Vi har bl.a. været med til at opføre 50 energineutrale ungdomsboliger på Aarhus Havn, og vi har projekteret Trekroner plejecenter, som er et af de største Passivhusprojekter i Norden.

At opføre bygninger med lavenergistatus har mange positive konsekvenser for brugerne af bygningen. Lavenergibyggeri har en bedre drifts- og totaløkonomi og et bedre indeklima, hvilket som oftest medfører et bedre arbejdsmiljø.

Bygningsreglementet BR10 indeholder udover de normale energikrav til byggeriet også to frivillige lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020, som i år 2015 og 2020 forventeligt overgår til lovkrav. Udover et skærpet energiforbrug stiller lavenergiklasserne også krav til et behageligt termisk indeklima og i bygningsklasse 2020 yderligere krav til dagslysadgang og vinduernes samlede energitilskud (Eref).

For at opnå et effektivt og fremtidssikret lavenergibyggeri, skal bygningens udformning, isoleringsgrad, akkumuleringsevne, installationer mm. optimeres fuldt ud, samtidig med, at alternative energiløsninger som varmegenvinding fra gråt spildevand, varmepumper og solceller integreres i Passivhuse


Vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af lavenergibyggeri, herunder bl.a.:

  • Installationer
  • Energiberegninger
  • Indeklima
  • Alternative energiformer
  • Certificeringer inden for lavenergi:


Læs endnu mere om MOEs kompetencer og erfaringer inden for forskellige typer af lavenergibyggeri:

> Passivhuse

> Energineutralt byggeri


 
Steffen E. Maagaard
Koncernkompetencechef
2540 0190
sem@moe.dk

 
Peter Hesselholt
Afdelingsleder
2540 0215
phe@moe.dk