MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Materialer

De materialer, vi omgiver os med, har stor betydning for vores velbefindende såvel som det lokale og globale miljø i kraft af den måde, de produceres på og senere bortskaffes ved. MOE tilbyder rådgivning om valg af de rigtige bæredygtige materialer og udfører LCA-vurderinger.

Læs mere


Livscyklusvurderinger (LCA) er et godt værktøj til at få overblik over et produkt eller en samlet bygnings miljøpåvirkning. Dette gælder alt fra udvinding af ressourcer, produktion af materialer, drift, vedligeholdelse og endelig til affaldsbehandling, genanvendelse, og bortskaffelse.

Forskellene mellem miljøpåvirkningerne på to tilsyneladende ens materialer, kan godt vise sig at være store ved en nærmere LCA vurdering. Omvendt kan to vidt forskellige materialer godt vise sig at være miljømæssigt lige gode/dårlige ved en nærmere analyse, da ikke alle miljøpåvirkninger er umiddelbart synlige. På baggrund af LCA vurderinger er det således nemmere at træffe det bedste miljørigtige valg, der til tider også er den totaløkonomisk bedste løsning.

I DGNB, certificeringsordningen for bæredygtigt byggeri, udgør den miljømæssige kvalitet (herunder LCA vurderingen), 22,5% af den samlede bedømmelse.
 
Steffen E. Maagaard
Koncernkompetencechef
2540 0190
sem@moe.dk