MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Brandteknisk Rådgvining

MOE tilbyder rådgivning og sparring med baggrund i den nyeste viden inden for brandteknisk design. Vi hjælper bl.a. med at udarbejde en brandstrategi og lave CFD-beregninger, og finder de bedste løsninger i tæt samarbejde med bygherren, arkitekten og myndighederne i alle faser af et byggeri.


Med de funktionsbaserede brandkrav er der skabt mulig­hed for en friere og mere udfordrende arkitektur. MOE indgår i samarbejdet med arkitekten og bygherren for at få indarbejdet brandsikkerheden tidligt i projektforlø­bet.

I et idérigt og fagligt samspil spiller vi en vigtig rolle i alle faser af et byggeri. I konkurren­ceprojekter giver vores brandrådgivning arkitekten nye mu­ligheder, når de funktionsbaserede brandkrav skal vurderes. I projekteringsfaserne er vi på forkant med ideer og løsninger.


Vi kommer med kompetent rådgivning indenfor:

 • Brandstrategi
 • Brandtekniske vurderinger
 • Brandsikring af høje bygninger
 • Evakueringsanalyse
 • CFD 
 • Dimensionering af Brandventilation
 • Konstruktionsbrandteknik
 • Value Engineering
 • Brandsikring af biomasse oplag
 • Brandteknisk gennemgang 
 • Overtryksventilerede trapper
 • Sagkyndig erklæring (3. parts kontrol)


 
Jens Kastvig
Afdelingsleder
2540 0377
jka@moe.dk

Publikationer