MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Geoteknik

MOE yder funderingsteknisk rådgivning, herunder jordbundsundersøgelser, geotekniske beregninger, dimensionering af indfatningsvægge og fundamenter, bærelagsopbygninger, midlertidige grundvandssænkningsanlæg og vibrationsmålinger.

Læs mere


Vi udfører også boreentrepriser og geoteknisk udgravningskontrol samt laboratorie- og feltforsøg. Kundekredsen omfatter offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, rådgivere, entreprenører og private kunder. Ved opgaver, der kræver større borekapacitet, samarbejder vi med andre boreentreprenører.

Vi råder over egne boreværker, heraf 2 stk. mobile 4x4 boreværker med partikelfilter som opfylder kravene til Euro5 motorer, og derfor er forberedt til arbejde i ”miljøzoner” og 1 stk. miniboreværk på lavefødder.


Vi har pt. 11 geotekniske medarbejdere, der bl.a. yder rådgivning indenfor:

  • Geotekniske undersøgelser
  • Udgravningskontrol
  • Dimensionering
  • Laboratorieforsøg
  • Feltforsøg
  • Borearbejde
 
Carsten F. Clemmensen
Afdelingsleder
2540 0276
cfc@moe.dk


 
Allan Meier
Forretningschef
2528 1849
alm@moe.dk


Publikationer