MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

VVM

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Ved mange større bygge- eller anlægsprojekter skal der gennemføres en VVM-proces, for projektet kan påbegyndes. MOE har stor erfaring med både det danske og europæiske VVM system.

Læs mere


VVM-redegørelser kræver stor ekspertise inden for miljø, bæredygtighed og myndighedskontakt. De fremtidige miljøpåvirkninger skal også tages i betragtning, og en plan for hvordan eventuelle skadesvirkninger kan reduceres, er en central del af redegørelsen. Hos MOE råder vi over den brede vifte af nødvendige kompetencer, bl.a. i forhold til jord, grundvand, støj, forurening, spildevand mm.

Vi er derfor i stand til at foretage en gennemgribende vurdering af projektets miljøpåvirkninger i forhold til natur, mennesker og samfund. På baggrund af denne viden hjælper vi bygherren igennem processen og med at skrive selve VVM-redegørelsen.


Vi rådgiver herudover inden for:

  • Due diligence
  • Miljøgennemgang
  • Grønne regnskaber
  • Formulering af miljøpolitik
  • Støjmåling og -beregninger
 
Carsten F. Clemmensen
Afdelingsleder
2540 0276
cfc@moe.dk


 
Steen Vedby
Kompetencechef
2540 0323
sve@moe.dk