MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi)

IKT er et vigtigt indsatsom­råde, når man under projekterings- og byggeprocesserne ønsker at skabe bedre resultater ved at strømline processer og sikre en øget effektivitet.

Læs mere


Der er i stigende grad kommet flere fagområder inden for byggeriet, hvilket har medvirket til en forøget kom­pleksitet. Anvendelsen af IKT skal være med til styrke informationsudvekslingen og kommunikationen mellem de mange parter ved et byggeprojekt. IKT kan derfor få en afgørende betydning for, om ønsker, funktioner mm. bliver kommunikeret korrekt ud, så krav til kvalitet, tid og økonomi kan overholdes tilfredsstillende.

Der stilles i Danmark lovmæssige krav til anvendelsen af IKT på almene boligbyggerier, regionale byggerier og kommunale byggerier, hvis entreprisesummen anslås til min. 20 mio. kr. Ved statslige byggerier træder de lovmæssige IKT krav i kraft, allerede ved en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. Kravene gør sig yderligere gældende, hvis mindst 50% af et byggeri finansieres ved lån eller tilskud fra offentlig instans.

IKT benyttes samtidig til at tænke fremadrettet for at forbedre den digitale aflevering. Når ønsker og behov specificeres tilstrækkeligt, vil den digitale aflevering kunne facilitere den fremtidige drift af byggeriet.

 
 
Per Munch Christensen
Forretningsansvarlig
2540 0039
pmc@moe.dk