Terapihaven Nacadia


9. november 2011

Danmarks første forskningsbaserede terapihave skal hjælpe stressramte til en normal hverdag. Den 10.000 m2 store terapihave i Arboretet i Hørsholm står nu klar til at tage imod stresspatienter, forskere og studerende.

Terapihave designet efter nyeste forskning
Terapihaven Nacadia ligger i Arboretet i Hørsholm, der rummer Skandinaviens største samling af træer og buske til brug for forskning og uddannelse. Udformningen af terapihaven er baseret på den nyeste forskning indenfor Health Design.

Behandling, forskning, uddannelse og demonstration
Terapihaven skal fungere som et behandlingssted i samarbejde med den nærliggende stressklinik Kalmia og som fuldskala laboratorium til forskning indenfor relationer mellem natur, mennesker, design og sundhed med særligt afsæt i personer med stress.
P. Malmos A/S har været udførende på projektet, MOE har været rådgivende ingeniører, Sweco Architects A/S har tegnet terapihaven Nacadia og Realdania har støttet projektet med 4,5 mio kr.

Miljø og samarbejde mellem mange aktører
Totalentreprenørens opgave har bl.a. været at få de mange aktører til at arbejde sammen om at renovere de eksisterende bygninger, etablere en stor ny terrasse med indbyggede træer, indrette væksthus, etablere søer og vandløb samt sørge for at få tilplantet de indendørs og udendørs arealer. Der er anvendt miljørigtige og danske materialer, hvor det har været muligt siger Bente Mortensen, MOE A/S.

Formand Lars Hansen fra P. Malmos A/S fortæller om samarbejdet:
-Der har været et rigtig godt samarbejde med Arboretmester Ole Byrgesen og med Skovskolen, som har stået svellestier og det udendørs udstyr som fx bænke og pergolaer.

Hver plante har en historie
Det er prioriteret at bruge mange forskellige planter både inde i væksthuset og uden for. Væksthusets planter, vanddam, hængekøjer, møde- og arbejdsrum kombineret med et lille lysthus med cafébord og stole og materialer af god kvalitet er med til at give rummet en rigtig god atmosfære, der er rar at opholde sig i. Fra den store terrasse, der er bygget af dansk eg, og hvor 2 træer vokser op igennem, er der god udsigt til frugthaven, den lille sø og i baggrunden ses de store nordamerikanske træer. Vand er et tema, som bliver brugt både inde og ude. I skoven skal der etableres et spejlbassin og en lille å opdeler arealet mellem den kommende køkkenhave og lunden med frugttræer og buske.  Ejle og Helle fra P. Malmos A/S, der har plantet de fleste planter på arealet, fortæller om projektet:

- Det er et spændende projekt og hver plante har en historie. Vi er begge meget begejstrede for indretningen af væksthuset og lysthuset. En interessant detalje i forbindelse med etablering af vanddammen er at vandet ikke må plaske ned i bassinet, men skal risle lige så stille, ellers bliver man stresset af at høre på det. Da vi startede var arealet i øvrigt allerede taget i brug af et rådyr med hendes to små lam, og vi ser hende fortsat hver dag, selvom vi er mange, der befinder os rundt om på arealet.

 

Tilbage til oversigt


Kontakt