Ny park på Nørrebro


12. oktober 2012

Det gamle DSB-areal mellem Nørrebro st. og Bispebjerg st. er blevet forvandlet til en attraktiv og aktiv grøn oase, der har fået navnet Mimersparken. 

MOE har sammen med landskabsarkitekterne Thing & Wainø projekteret den 38.000 m2 store park. Overordnet har vi lavet projektforslaget, opfølgning på projektet og miljøtilsyn.

Mere specifikt har vi projekteret en 11 mands kunstgræs-fodboldbane og en ståltrappe, der forbinder parken med Tagensvej og Bispebjerg st. Desuden har vi stået for rammerne af legepladsen og afvanding af de grønne arealer.

DSB-arealet har tidligere været anvendt som spor- og serviceareal. Der blev derfor konstateret generel forurening af de øvre jordlag, hvilket også skulle håndteres i opgaveløsningen.

Tilbage til oversigt


Kontakt