Bæredygtigt domicil


15. februar 2012

Det kommende ejendomskompleks på Buddingevej er ét blandt otte pilotprojekter, der i øjeblikket bliver vurderet efter den tyske standard for bygningers bæredygtighed, DGNB, som er under implementering i Danmark.

For at opnå et dansktilpasset DGNB-certifikat skal projektets rådgivende ingeniører – der i øvrigt er Moe & Brødsgaard selv – dokumentere, at bygningen lever op til at være bæredygtig på følgende områder:

• Miljømæssig kvalitet - som fx energi-effektivitet, byggematerialernes bestandighed og genanvendelighed samt grønne tiltag.
• Økonomisk kvalitet.
• Social kvalitet, herunder indeklima.
• Teknisk kvalitet.
• Byggeprocesessens kvalitet.
• Områdets kvalitet med hensyn til bygningens beliggenhed og lokalområdets sociale faktorer.

En spændende udfordring
Bygningen vil leve op til de danske krav om energiudnyttelse, der forventes at være gældende i det officielle bygningsreglement i 2015. Herudover kan det nævnes, at bygningen er udstyret med et 300 m² solcelleanlæg på taget, og at den kunstige belysning reguleres automatisk afhængigt af dagslyset. Hertil kommer en høj grad af automatik og mulighed for individuel kontrol og regulering af indeklimaet.

- Det er en spændende udfordring at gennemføre processen frem mod den endelige certificering. Der er klare mål for bygningens bæredygtighed, og vi har en præcis tjekliste, som vi skal igennem. For at skaffe den nødvendige dokumentation kræver det et tæt samspil mellem alle parter i byggeprojektet. Fra arkitekt, bygherre, rådgiver og entreprenør, siger bygningsingeniør Peter Hesselholt, Moe & Brødsgaard.

Den igangværende certificeringsproces munder ud i en præ-certificering i løbet af sommeren 2012. Den endelige certificering ventes på plads, når byggeriet er færdigt i foråret 2013.

Sikrer bygningens værdi og tiltrækningskraft
Den nye bygning på i alt ca. 19.500 m² er tegnet af Schmidt Hammer Lassen. Udover at danne rammen om det kommende firmadomicil for Moe & Brødsgaard vil bygningen også indeholde et Kvickly-varehus på 3.700 m².

Bygherre er Sophienberg Ejendomsudvikling, der står for projektudvikling og udlejning, mens opførelsen af byggeriet i totalentreprise varetages af entreprenørfirmaet Myhlenberg. Hele projektet er solgt til PensionDanmark, der overtager ejendommen, når den tages i brug i april 2013. Den samlede pris er 282 mio. kr.

- Som bygherre er det interessant for os at deltage i dette pilotprojekt, som vi har store forventninger til. Udover at certificeringen dokumenterer bygningens bæredygtighed, vil den også være med til at sikre bygningens værdi og tiltrækningskraft, siger projektleder Henrik Holmgreeen Jensen, Sophienberg Ejendomsudvikling.

Det er det danske Green Building Council, der står for implementering af DGNB i Danmark i samarbejde med blandt andre Statens Byggeforsknings Institut og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kilde: Building supply: http://www.building-supply.dk/article/view/76750/baeredygtigt_domicil_fra_kaelder_til_kvist?ref=newsletter&nls=bf96fda9

Tilbage til oversigt


Kontakt