DSV får nyt domicil


28. august 2012

MOE er rådgivende ingeniører på et nyt, globalt domicil og en terminalbygning for transport- og logistikvirksomheden DSV, som flytter til et nyt erhvervsområde i Hedehusene.

Byggeriet består af et domicil på 15.000 m2 i fire etager og en tilhørende terminalbygning på 15.000 m2 i et plan. Indeklimaet i det nye bygning prioriteres meget højt, og Moe & Brødsgaard arbejder med at sikre et optimalt termisk og atmosfærisk indeklima med hybridventilation. Der arbejdes også med at optimere dagslysforhold og bygningens akustik.

Domicilet og terminalbygningen ligger på en ca. 130.000 m2 stor skrånende grund med højdeforskelle på op til 15 meter. Denne udfordring løser MOE ved at sikre, at der hverken skal tilkøres eller bortkøres jord i større mængder, og at den afgravede jord bliver indbygget, hvor det er bedst egnet. Eksisterende og fremtidigt terræn bliver der holdt styr på i en 3D-model.

I projektet påtænkes der en række bæredygtige tiltag. På terminalbygningen kan et solcelleanlæg levere strøm til gaffeltrucks og nedbringe energiforbruget til nedkøling af domicilbygningen, samt medvirke til at reducere CO2-udslippet.

Byggeriet forventes påbegyndt i 2013 og vil stå færdigt i 2014. Bygherre er DSV selv og PLH Arkitekter A/S er i samarbejde med GHB Landskab arkitekt på byggeriet.

Tilbage til oversigt


Kontakt