Intelligente el-installationer i Den Blå Planet


22. marts 2013

Danmarks nye akvarium, Den Blå Planet, er blevet udstyret med intelligente tekniske installationer. I projektet er al overvågning og regulering af de tekniske installationer samlet i et avanceret BMS-anlæg (Building Management System).

Det intelligente BMS-anlæg
Fra BMS-anlæggets brugerflade overvåger driftsmedarbejderne den aktuelle status på alle bygningens tekniske anlæg. BMS-anlægget håndterer informationer fra så forskelige anlæg som Akvarieteknik, Sikringsanlæg, Lysstyringsanlæg, Varme- køle- og ventilationsanlæg, samt udstillingsteknik.

Alle anlæg er integrerede via BMS-anlægget. Når ét anlæg registrerer en hændelse, kan dette aktivere en eller flere af de andre anlæg. Går en tyverialarm i gang, vil BMS-anlægget straks tænde belysningen i det pågældende afsnit i bygningen og aktivere videoovervågningen. En fælles brugerflade på anlægget, hvor login kun er nødvendigt i et software, gør betjeningen nemmere.

Lyset styres med et enkelt touch
Belysningsanlægget styres fra touch skærme, hvorfra medarbejderne kan aktivere en række belysningsscenarier. De forprogrammerede scenarier kan understøtte forskellige stemninger afhængigt af aktiviteterne i bygningen. Overalt kan belysningen dæmpes. Denne funktion er alfa omega for akvariets beboere, der let påvirkes af pludselige ændringer i lysniveauet. Ved rengøring om natten aktiveres et belysningsscenarie, hvor lyset ganske langsomt bliver skruet/rampet op fra 0 til 100 %, og skaber derved en blød overgang fra mørke til lys.

Moe & Brødsgaard har projekteret det fulde BMS-anlæg samt de øvrige ingeniøropgaver på Danmarks nye akvarium, Den Blå Planet.

Tilbage til oversigt


 
Morten Schou Jensen
Afdelingsleder
2540 0052
msj@moe.dk