Masterplan for udvidelse af CBS' Campus


28. november 2014

Et team bestående af C.F. Møller, Transform og MOE har vundet konkurrencen om at udvide CBS’ campus i hjertet af Frederiksberg. Ambitionen er at skabe "Verdens bedste City-campus", som andre store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af.

Målet er at skabe en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere. Planen lægger op til ca. 31.000 kvm nybyggeri.

Formand for bedømmelseskomitéen og rektor på CBS, Per Holten-Andersen, tror på ”en ny bymæssig attraktion” og glæder sig over vinderprojektet:

- Vi har nu fået en plan for en campus, som er både robust, realiserbar og bæredygtig. Den giver rammerne for at skabe bygninger til at understøtte både innovativ uddannelse og forskning på CBS til gavn for ikke mindst Danmarks erhvervsliv. Vi får en unik mulighed for at få en af verdens bedste byintegrerede campusser, siger han.

By og campus smelter sammen

Forslaget viser, hvordan et auditorium kan placeres med panoramaudsigt over et større grønt byrum. Overfor kan placeres et vestvendt terrassehus med hængende haver og udsigt over et skulpturelt vandforløb, som kan håndtere større mængder regnvand. Et særligt aspekt ved planen, hvor MOE i høj grad har kunne bidrage med ekspertise inden for klimasikring. Bedømmelses-komitéen beskriver området som et ”multianvendeligt, grønt hjerte og en større festplads”.

Det grønne er i det hele taget et gennemgående tema i forslaget, og dette kommer også til udtryk ved, at vinderteamet har haft udpræget fokus på anvendelse af DGNB-kriterierne for at kunne opfylde CBS’ forventninger til bæredygtighed.

Frederiksberg er samtidig en af Danmarks tættest befolkede kommuner og MOE har her været med til at løse en række udfordringer i forhold til trafikplanlægning. Dette gælder ikke mindst en meget høj intensitet af cyklister, da cyklen er de studerendes foretrukne transportmiddel.

Masterplanskonkurrencen er blevet til i et nært samarbejde mellem CBS, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og med støtte fra Realdania.Tilbage til oversigt


 
Jan Bo Hjelmbjerg
Markedschef
2540 0069
jbh@moe.dk