Seacon bliver en del af MOE

Flere kompetencer og muligheden for yderligere vækst,er baggrunden for, at miljørådgiveren Seacon bliver en del af MOE.
17. december 2015

Flere kompetencer
Øresundsbroen, Femern forbindelsen og flere havmølleparker er blandt de store anlægsprojekter på havet, hvor Seacon har spillet en markant rolle som rådgiver. Seacon har unikke kompetencer inden for havmiljø og kyststrækninger, og også stor erfaring med miljørådgivning længere inde på land. Seacon og MOE har samarbejdet omkring den helt nye by Vinge, som er ved at skyde op ved Frederikssund. Hos MOE, der i forvejen råder over en lang række specialkompetencer, ser man derfor Seacon som et godt match.

Seacons særlige marine ekspertise vil være relevant ved eksempelvis bro- og tunnelprojekter, etablering af havne og kystnære byggerier. Seacon tilbyder offshore management i bred forstand, med erfaringer fra havvindmølleprojekter i Danmark, Tyskland og England. Den marine ekspertise er primært indenfor miljø, men dækker også kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed (QHSE) samt projektledelse.

-Seacon er en anerkendt og meget respekteret rådgiver inden for større infrastrukturprojekter. De råder over særdeles stærke kompetencer til at vurdere bygge og anlægsprojekters påvirkning af natur og miljø i bred forstand, samt til at lede og sikre arbejdsmiljø og sikkerhed under anlægsprojekter. Seacon og MOE komplementerer hinanden, og vi ser meget frem til at kunne tilbyde kunderne nye kompetencer og endnu bedre service, siger adm. dir. Christian Listov-Saabye.

Stærk miljørådgiver
Udover at tilføre MOE en særlig ekspertise i kystnære og marine infrastrukturprojekter, bidrager Seacon med kompetencer inden for mere overordnet miljørådgivning, herunder VVM-redegørelser, Natura 2000, industrimiljø, miljøledelse og CSR. Seacon kommer til at fungere som en selvstændig afdeling i koncernens division for infrastruktur, og ifølge Seacons grundlægger og nuværende ejer Hans Ohrt ser man frem til at flytte ind i domicilet i Søborg:

-Vi har igennem de senere års samarbejde lært MOE at kende som en virksomhed med høj faglighed, spændende projekter og en stærk firmakultur med socialt godt sammenhold. Det er værdier der passer godt med Seacon, så det ser vi frem til at blive en del af, siger adm. dir Hans Ohrt. Sammen med MOE har vi adgang til de kompetencer og den styrke, som har været en begrænsning indtil nu, og det betyder at vi sammen er godt rustet til at bistå med at løse kundernes udfordringer, og opbygge vores kompetencer yderligere.

Hos MOE, ser man frem til at byde de nye kollegaer velkommen.

- Samarbejdet med Seacon ligger fint i tråd med vores strategi om at udvide og styrke high-end rådgivning i Danmark og i Skandinavien, slutter Christian Listov–Saabye.

Tilbage til oversigt


Kontakt


Christian Listov-Saabye
Chief Executive Officer
cls@moe.dk