MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

2000 - del 1

Læs mere

Faaborg Havnefront
2006

Faaborg Havnefront – havneinspireret bebyggelse af massivtræ.
Se mere

Langs med moleanlægget i Faaborg Havn opførtes i alt 4.500 m² kombineret bolig og erhverv som massivtræhusbyggeri i 3 etager. De særligt strenge brandkrav, der stilles til træhusbyggeri i tre etager blev håndteret ved installation af sprinkleranlæg i den enkelte bolig. Dette anlæg sprinkler også facaden. MOE var rådgivende ingeniør på projektet.

Byggeriet er tilpasset Faaborgs gamle bykerne med maleriske byhuse. De nye bebyggelser introducerer nye materialer, former og udtryk, som peger på den nye anvendelse af havneområdet, men samtidig anvendes motiver, der er kendte fra havneområder: blandt andet ståltrapper med maritim karakter, skodder der skaber associationer til havnens pakhuse m.m.

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Rødovre Centrum - Udvidelse
2005

Rødovre Centrum – udvidelse og renovering af Danmarks første indkøbscenter.
Se mere

Rødovre Centrum blev opført i 1966 som Danmarks første egentlige indkøbscenter. I forbindelse med centerets 40 års jubilæum blev centeret udvidet med over 55.000 m2 fordelt på butikker og p-pladser. Udvidelsen tilførte centeret et parkeringsanlæg i 4 etager og bragte det samlede antal butikker op på 110. I forlængelse af udvidelsen gennemførtes en omfattende og fuldstændig miljøopgradering af det eksisterende center, således at det i dag ikke er muligt at skelne det nye fra gamle. MOE varetog ingeniøropgaverne på udvidelsen.

MOE har over en periode på blot 10 år rådgivet om over 500.000 m2 etagemeter centerbyggeri. Det gør os til førende inden for rådgivning om alle facetter af centerrådgivning lige fra projektering og projektledelse til bygherrerådgivning.

Se mere om vores centerrådgivning

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

CTR Københavns Lufthavn
2006

CTR Københavns Lufthavn – et moderne græsklædt bidrag til den københavnske varmeforsyning.
Se mere

CTR’s spidslastcentral i Københavns Lufthavn erstattede en ældre central med en moderne central, der er gearet til et væsentligt større behov. Centralen i Københavns Lufthavn er kendetegnet ved sit græsklædte tag, der optager en del af regnvandet og derved mindsker presset på kloakkerne samt sænker CO2-udledningen. Byggeriet vandt Scandinavian Green Roof Award 2007. Arkitekt på projektet var Gottlieb & Paludan. Moe & Brødsgaard var rådgivende ingeniør på projektet.

CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) blev stiftet i 1984 for at lave et fælles transmissionssystem til kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Systemet udnytter overskudsvarmen fra kraftværker og affaldsforbrænding, og dermed sparer man på energiforbruget og mindsker afhængigheden af olie. Transmissionssystemet består af 54 km transmissionsledning, der fordeler overskudsvarmen til godt 250.000 boliger i hovedstadsområdet med klimavenlig fjernvarme. CTR Københavns Lufthavn er et af de i alt 14 spidslastcentraler i CTR.

Se også:
Lygten Varmeværk (1968)

CTR Nybrovej (1988)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder