MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Leo Pharma

Ny produktionshal indeholdende laboratorie- og produktionsfaciliteter. Udover bygningens "normale" installationer som vand, varme og afløb har MOE projekteret særlige tekniske installationer omfattende: Renrumsventilation og procesventilation, damp, kvælstof, purified water, proces vakuum, trykluft til styreluft og åndedræt, køling og isvand samt procesafløb.

Bygherre:
Leo Pharma A/S

Areal: 1600 kvm.

År:
2002-2003

Arkitekt: David Bretton Meyer