MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Tunnelring under Holbækmotorvejen

Spildevandscenter Avedøre vil frakoble 7 mindre separatkloakerede oplande, som i dag afleder regnvand til det fælleskloakerede afløbssystem opstrømsbassinet RB03. Separeringen skal ske med det formål at mindske aflastningerne fra opstrømsbassinet, samtidig med, at der ses på muligheder for at renovere og optimere selve bassinet.


Bygherre:
Spildevandscenter Avedøre I/S

Beliggenhed:
Avedøre

 

År:
2013