MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Vejbro på Amager Fælled

For at sikre at fremtidig ekstremregn kan afledes via en afledningskanal, har man opbrudt den rørlagte vejdæmning og etableret en vejbro, der er 18 m bred og 12 m lang.

 
Amager Fælled har været benyttet som losseplads, så der har været øget fokus på hvordan, eventuelt forurenet jord skulle håndteres samt grundige geotekniske undersøgelser.

Bygherre:
Københavns Kommune

Beliggenhed:
Amager Fælled

År:
2012-2013