MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Geoteknik

MOE yder funderingsteknisk rådgivning, herunder jordbundsundersøgelser, geotekniske beregninger, dimensionering af indbefatningsvægge og fundamenter, bærelagsopbygninger, midlertidige grundvandssænkningsanlæg og vibrationsmålinger.

Læs mere


Copenhagen Markets
Geoteknisk parameterundersøgelse

Læs mere


Køge Bugt Motorvejen
Geoteknisk borearbejde  

Læs mere


60.000 tons sukkersilo i Nykøbing
Funderingsteknisk undersøgelse  

Læs mere


Transmissionsledning i Madsnedsund
Geoteknisk parameterundersøgelse  

Læs mere