MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Jordhåndtering

MOE har bred erfaring med feltundersøgelser af jord, grundvand og risikovurdering af påvist forurening, både i forhold til sundhed og vandmiljø og ved udarbejdelse af graveplaner. 

Læs mere


Asbest- og PCV sanering af
Farum Bymidte
Danmarks største projekt med PCB-sanering

Læs mere


Den Blå Planet
Miljøundersøgelserne før Danmarks nye akvarium blev bygget.

Læs mere

Marmorbo
Miljørådgivning i forbindelse med byggemodning.  

Læs mere


OPI-anlæg i Karise
Rensning af grundvand.  

Læs mere


Rosengårdscenteret
Forureningsundersøgelser og in situ-oprensning   

Læs mere