Med støtte fra Realdania skal MOE  og Green Building  Council Denmark stå for at opdatere  bæredygtighedsordningen med sundhedskriterier, der baserer sig på den nyeste indeklimaforskning.

DGNB som driver for det sunde indeklima
Som certificeringsordning har DGNB stor succes, da mange bygherrer ser en gevinst ved at synliggøre den bæredygtige indsats gennem et troværdigt system med konkrete retningslinjer. Sundhed er på lige fod med bæredygtighed kommet til at fylde markant mere i forbrugerbevidstheden, mens et godt indeklima på arbejdspladser giver mindre fravær, øget produktivitet og medarbejdertilfredshed. Der er derfor flere årsager til en stigende efterspørgsel på sundhedskriterier i den populære DGNB-ordning, mener Mette Qvist, der er direktør i Green Building Council Denmark:

”Sundhed er en mega trend, som for alvor er slået igennem i forhold til f.eks. fødevarer, tøj og sæbe, hvor forbrugerne anvender mærker til at sikre sig mod skadelige kemikalier i produkterne. Vi ser tidlige tegn på, at denne trend, hvor brugere også vil efterspørge mere sundhed i fremtiden i de bygninger de opholder sig i. Med dette projekt vil vi nu kunne intensivere vores fokus på sundhed i DGNB-certificerede bygninger.”

Ifølge MOEs koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima, Steffen E. Maagaard, kan man f.eks. hente inspiration fra Realdania-projektet Sunde Boliger, hvor ingeniør-virksomheden har været rådgiver:

”I projektet har vi arbejdet intensivt på at udvikle og afprøve forskellige designløsninger, der sikrer et sundt indeklima for husenes beboere. Resultaterne på målingerne fra pro-jektet har givet os et indgående kendskab til, hvad der fungerer og hvad der ikke funge-rer. Det er noget af denne viden, som vi ønsker at bringe videre ind i fremtidens DGNB projekter.”

Advisory board med førende eksperter
Der bliver i disse år forsket en del i sundhedsaspekterne ved byggeri og indeklima. Den spirende interesse for feltet ses også ved, at Uddannelses- og Forskningsministeriets specifikt peger på udbedring af boligers indeklima som et forskningstema til FORSK 2025.

Desværre finder forskningsresultaterne ikke altid vej til byggebranchen. Den eksisterende viden bør bringes i spil og derfor har udviklingsprojektet tilknyttet et Advisory Board, der bl.a tæller læge, professor og indeklimaforsker Torben Sigsgaard, som også var konsulent på Sunde Boliger-projektet:

Det er glædeligt, at dette projekt nyder fremme lige nu. Det er vigtigt at bevare fokus på helbred og komfort i disse år, hvor myndighederne er så fokuserede på energibesparelser. Hvis der kan etableres et sundhedselement i DGNB-certificeringen, vil det være et stort skridt i den rigtige retning.udtaler Torben Sigsgaard.

Det er med andre ord ambitionen, at udviklingen af indeklima-kriterierne i DGNB får intensiveret momentum og effekten af det arbejde, der allerede pågår i den danske byggesektor på samme måde som DGNB har haft en afsmittende effekt på den måde branchen arbejder med og tænker om bæredygtighed i byggeriet generelt.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen og Realdania By & Byg

Kontakt os,
hvis du vil vide mere