Organisation 2019-01-09T09:21:58+00:00

MOE er geografisk organiseret. Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur er gennemgående i alle geografier.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter af ejere og medarbejdere. Den øverste ledelse i MOE består af direktion, de ledende stabsfunktioner,
direktører og divisionschefer fra alle geografier.

I København er forretningsområderne yderligere opdelt i fire divisioner; Byggeri & Design, Erhverv & Bolig, Energi & Industri og Infrastruktur.

Projektorganisation

MOE har en enkel og overskuelig projektorganisation, der sikrer en kort kommandovej og hurtig beslutningstagning. Den enkelte opgave løses af en projektleder i spidsen for et projektteam, der sammensættes til opgaven og består af medarbejdere fra de relevante afdelinger. Projektlederen er overordnet ansvarlig i forhold til kunden og refererer til den projektansvarlige.

Vores kontorer

Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur er gennemgående på alle vores kontorer, og der kan trækkes på faglighed og ekspertise fra hele koncernen.

Ledelsen i MOE

Fællesskab

Ejerskab

Samfundsansvar

Vores historie

Fakta og nøgletal