Samfundsansvar 2018-04-12T16:21:21+00:00

Vi støtter principperne i FN’s Global Compact og arbejder for at sikre overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt sikre, at virksomheden agerer ansvarligt i miljøforhold.

Ansvar for samfundet

Koncernen tolererer ingen form for korruption, og høj forretningsetik er en integreret del af vores måde at drive virksomhed på. Vi bestræber os på at drive en forretning, der både skaber værdi for virksomheden og for det omkringliggende samfund.

Vi har fokus på rådgiverbranchens ansvar for samfundsudviklingen. Derfor arbejder vi aktivt for at fastholde vores position som en af de førende rådgivere inden for ansvarligt, bæredygtigt og innovativt byggeri og anlæg.

MOE er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og af Green Building Council Denmark.

Ledelsen i MOE

Fællesskab

Ejerskab

Samfundsansvar

Vores historie

Fakta og nøgletal