Facilities Management 2018-04-11T13:29:36+00:00

Project Description

Facilities Management

Faciliteter – Mennesker – Processer – Teknologi.

Vi skaber sammenhængen og sikrer en vellykket overgang fra byggeri til drift.

Totaløkonomisk overblik

Vi understøtter kundens kerneforretning gennem effektiv samarbejde og en trimning af driftsorganisationers FM-strategier og -processer. Vi sikrer at nye teknologier, FM-værktøjer, BIM for FM og Big Data fører til brugbar information. Vores tilgang sikrer totaløkonomisk overblik og giver mulighed for klogere og hurtigere beslutninger hos både byg- og driftsherre.

Tæt samarbejde om de rette løsninger

MOE | Facilities Management arbejder tæt sammen med bygherre, driftsorganisation, commissioning, arkitekt/ingeniør og entreprenør, så der skabes størst mulig totaløkonomisk værdi for bygherren. Vi er specialister i at inddrage relevante interessenter fra projekt- og driftsorganisationen, så solide beslutningsgrundlag skabes om fx anvendelse af FM-systemer.

Beskrivende overskrift

Vores kunder omfatter både private og offentlige instanser.

MOE | Facilities Management tilbyder:

 • Analyse af bygningsejers behov for brug af bygningsdata.
 • Projektgranskning af ”det driftsvenlige byggeprojekt”.
 • Udarbejdelse af driftsrelevant standard IKT specifikation for ejendomme.
 • Klargøring og trimning af FM systemer til digital aflevering af D&V dokumentation fra entreprenørerne.
 • Fra papir til BIM model, digitalisering af bygninger.
 • Klargøring af CAD tegning og BIM modeller til drift.
 • Screening, analyse, prækvalificering, udbud, indkøb og implementering af FM systemer.
 • Udvikling af digitale FM forretningskoncepter ved kombination af organisationsanalyser, driftsprocesser og it-viden.
 • Udarbejdelse af ejendoms- og vedligeholdsstrategier.
 • Analyse/Servicetjek af ejendomsadministrationen til afdækning af effektiviseringspotentialer ved centralisering af ejendomsadministrationen.
 • Optimering og simulering af forskellige vedligeholds-strategier for at nedbringe det samlede akutte og planlagte vedligeholdsbudget.
 • Udarbejdelse af benchmarking nøgletal.
 • Granskning af Service Level Agreements (SLA) og Key Performance Indicators (KPI).
 • Udarbejde ”digitalt landkort” over bygningsrelaterede systemer og processammenhænge.
 • Udarbejdelse af FM Use-cases og Business-cases.
 • Kortlægning af driftsorganisationers arbejdsrutiner og processer.
 • Sparringspartner for alle drift- og vedligeholdelses-relaterede emner hos kunden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere