Facilities Management 2018-12-20T10:26:02+00:00

Project Description

Facilities Management

Faciliteter – Mennesker – Processer – Teknologi.

Vi skaber sammenhængen og sikrer en vellykket overgang fra byggeri til drift.

Totaløkonomisk overblik

Vi understøtter kundens kerneforretning gennem effektiv samarbejde og en trimning af driftsorganisationers FM-strategier og -processer. Vi sikrer at nye teknologier, FM-værktøjer, BIM for FM og Big Data fører til brugbar information. Vores tilgang sikrer totaløkonomisk overblik og giver mulighed for klogere og hurtigere beslutninger hos både byg- og driftsherre.

Tæt samarbejde om de rette løsninger

MOE | Facilities Management arbejder tæt sammen med bygherre, driftsorganisation, commissioning, arkitekt/ingeniør og entreprenør, så der skabes størst mulig totaløkonomisk værdi for bygherren. Vi er specialister i at inddrage relevante interessenter fra projekt- og driftsorganisationen, så solide beslutningsgrundlag skabes om fx anvendelse af FM-systemer.

Beskrivende overskrift

Vores kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Facilities Management tilbyder:

 • Analyse af bygningsejers behov for brug af bygningsdata.
 • Projektgranskning af ”det driftsvenlige byggeprojekt”.
 • Udarbejdelse af driftsrelevant standard IKT specifikation for ejendomme.
 • Klargøring og trimning af FM systemer til digital aflevering af D&V dokumentation fra entreprenørerne.
 • Fra papir til BIM model, digitalisering af bygninger.
 • Klargøring af CAD tegning og BIM modeller til drift.
 • Screening, analyse, prækvalificering, udbud, indkøb og implementering af FM systemer.
 • Udvikling af digitale FM forretningskoncepter ved kombination af organisationsanalyser, driftsprocesser og it-viden.
 • Udarbejdelse af ejendoms- og vedligeholdsstrategier.
 • Analyse/Servicetjek af ejendomsadministrationen til afdækning af effektiviseringspotentialer ved centralisering af ejendomsadministrationen.
 • Optimering og simulering af forskellige vedligeholds-strategier for at nedbringe det samlede akutte og planlagte vedligeholdsbudget.
 • Udarbejdelse af benchmarking nøgletal.
 • Granskning af Service Level Agreements (SLA) og Key Performance Indicators (KPI).
 • Udarbejde ”digitalt landkort” over bygningsrelaterede systemer og processammenhænge.
 • Udarbejdelse af FM Use-cases og Business-cases.
 • Kortlægning af driftsorganisationers arbejdsrutiner og processer.
 • Sparringspartner for alle drift- og vedligeholdelses-relaterede emner hos kunden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Effektiv, energirigtig drift

MOE er driftsrådgiver for Sinatur Hotel og Konference.

Vi har kortlagt den bygningsmæssige og tekniske tilstand, digitaliseret og ensrettet hotellernes plantegninger og implemente-ret et fælles drifts- og vedligeholdssystem (FM system). Formålet har været at under-støtte hotelkædens fokus på bæredygtig udvikling og skabe effektiv, energibespa-rende drift.

Inddragende proces
Valg af FM system er en stor beslutning, der kan have mange afledte konsekven-ser. MOE faciliterede en workshop blandt alle interne interessenter i starten af processen for at sikre et solidt beslut-ningsgrundlag med fuld opbakning. Her blev alle ønsker, krav og behov afdækket. Vi havde særligt fokus på, hvilke data et digitalt drifts- og vedligeholdelsessystem skal indeholde i dag, og hvordan vi løbende sikrer adgang til opdaterede data.

Konkrete planer og valide budgetter
Resultatet har været opbygningen af en base af aktuelle og konkrete drifts- og vedligeholdsplaner, der kommunikerer driftsopgaverne visuelt og enkelt. Samtidig er der skabt mulighed for at lægge velunderbyggede, valide drifts-budgetter, der kan formidles til kædens ejer.