Godstransport 2018-04-11T13:29:19+00:00

Project Description

Godstransport

Gennemtænkte godstransportsystemer

Velfungerende godstransportsystemer er centralt for samfundets udvikling. Leverancen af varer og virksomhedernes konkurrenceevne er afhængige af det. Men stigende trængsel og skærpede miljøkrav stiller store krav til udviklingen af et godstransportsystem, der er mere effektivt, både økonomisk og miljømæssigt.

MOE | Tetraplan løser bl.a. godsopgaver inden for disse områder:

  • Godsstrømme, nationalt og internationalt
  • Intermodale godstransport løsninger
  • Miljøbelastning fra godstransporten

I den forbindelse har vi f.eks. også analyseret, hvordan den kraftigt øgede internethandel påvirker trafikken set i lyset af den tilsvarende stigning af pakketransport.

Kontakt os, hvis du vil vide mere