Sundhed 2018-04-11T15:20:29+00:00

Project Description

Sundhed

Ved nutidens sundhedsbyggeri går teknisk avancerede løsninger ofte hånd i hånd med et ønske om helende arkitektur, der gør en målbar forskel for helbredelsen. En kombination der stiller krav til ingeniørkunsten, når æstetik og funktionalitet skal balanceres og udgifterne holdes nede. Særligt når de fysiske rammer også skal være fleksible og på forkant med fremtidige forandringer og morgendagens medicotekniske udstyr.

Psykiatrisk Hospital i Slagelse

Et psykiatrisygehus hvor helende arkitektur er tænkt ned til mindst detalje. Det 44.000 kvm byggeri har plads til 190 patienter fordelt på både almenpsykiatrisk, retspsykiatrisk og sikrede afsnit.

Byggeriet har vundet den prestigefyldte MIPIM Award i kategorien “Best Healthcare Development”.

Bygherre  Region Sjælland
Arkitekt  Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen Architects
Ydelser  Projektering af konstruktioner, akustik, brand, geoteknik og tilsyn.

DNV Gødstrup

Sygehuset er et af de største hospitalsbyggerier i Skandinavien. Byggeriet indeholder bl.a. Isotoplaboratorium og et Sygehusapotek, hvor MOE har rådgivet om renrumsteknik, og ligeledes en servicebygning med køkken, kølecentral og sterilcentral.

Hospitalet udføres i energiklasse 2020 med aktive tiltag som ATES anlæg og solcelleanlæg.

Bygherre  Region Midtjylland
Arkitekt Arkitema
Ydelser Projektering af alle vand-, ventilation- og tekniske installationer – også i forbindelse med renrum og apotek, laboratorier og servicebygning. Herudover ydes der projekteringsledelse og rådgivning om indeklima, dagslys, bæredygtighed og energi.

Psykiatrien i Aalborg

Aalborg Psykiatriske Hospital skal flyttes ud og på sigt blive en del  af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Det samlede psykiatriprojekt anslås til i alt ca. 30.000 m², som forventes projekteret og udført i 3 etaper.

MOE er ingeniør på Etape 1, der udgør ca. 11.700 m².  Opgaven omfatter ligeledes udarbejdelse af forslag til en hovedstrukturplan for det samlede psykiatrisk hospital, det vil sige etape 2 og 3.

Bygherre  Region Nordjylland
Arkitekt  Friis og Moltke
Ydelser  Totalrådgivning for etape 1 frem til og med programmering,.  Efter indgåelse af totalentreprisekontrakt yder MOE bygherrerådgivning indtil byggeriets afslutning i 2020. Herudover rådgives om cost management.