Veje, Stier & Pladser 2018-04-11T13:32:32+00:00

Project Description

Veje, Stier & Pladser

MOE tilbyder vej- stiprojektering, der opfylder det trafikale behov, er tilpasset omgivelserne og har en høj grad af trafiksikkerhed.

Vi rådgiver i alle faser af anlægsprojekter

Vi har mange års erfaring om projektering af veje, stier og pladser i alle skalaer. Fra motorveje og rundkørsler til cykelstier og små bymidter. Vores projekter inkluderer hensynet til alle trafikanter og foregår i et tæt samarbejde mellem vores vejingeniører, trafikplanlæggere og trafiksikkerhedsrevisorer.

Rådgivningen strækker sig fra planlægning og programmering af projektet til udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og udbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn. Vi udarbejder anlægsoverslag og udfører risikoanalyser i samarbejde med bygherre

Vores erfaring og kompetencer er ligeledes blevet sat i spil på en lang række byudviklingsprojekter, hvor vi arbejder tæt sammen landskabsarkitekter.

Trafiksikkerhed altid i fokus

Vi dimensionerer anlæg, hvor vi sikrer at udformningen tilgodeser trafiksikkerheden og giver god tilgængelighed for alle. Eksempelvis gennem valg af belægninger, design af belysning og udformning af afmærkning. Dette kombineres ofte med vores kompetencer inden for trafikplanlægning, klimatilpasning og byudvikling.

Vi ønsker at være forrest i feltet inden for 3D-projektering og benytter programmer som Bentley Power Civil, Autocad Civil 3D samt autoturn til udarbejdelse af kørekurver.

Vi rådgiver om sikkerhedsledelse – sikkerhedsmøder samt sikkerhedsrunderinger, styring af byggeriets tidsmæssige og samlede økonomiske forløb og opfølgning på eventuelle myndighedskrav således at ibrugtagningstilladelse kan opnås. Vi projekterer i 3D og har specialister inden for de fleste af byggeriets områder.

Vores kunder

Gennem årene har vi løst en hel del projekter for kommuner, Vejdirektoratet, entreprenører og private bygherrer.

Vores ydelser dækker samtlige faser, og vi rådgiver inden for:

 • Vejprojektering
 • cykelstier
 • Afmærkning af vejarbejder
 • Drift og vedligehold
 • Rundkørsler
 • Veje og stier i åbent land
 • 2 minus 1 veje
 • Trafikafvikling
 • Befæstelser
 • Shared Space
 • Vejbelysning
 • 3D vejprojektering
 • Entreprenørudbud
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Trafikstøj
 • Digitale vejnet
 • GPS-data
 • IT planlægningsværktøj
 • Signalanlæg
 • Trafikterminaler

Kontakt os, hvis du vil vide mere