Project Description

Foto Niels Nygaard

Workplace Management & porteføljestyring

MOE sikrer transperens af virksomhedens drifts- og ejendomsdata. Ejendomsarealer, placering, anvendelse, vedligeholdelsesstand, økonomi, lejeforhold mv. analyseres og præsenteres, så tekniske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved tilpasning af ejendomsportefølje belyses.

Workplace Management
MOE er et holistisk ingeniørhus, som foruden de arkitektoniske og tekniske discipliner også tager hånd om forandrings- og implementeringsprocesser. Vi sikrer, at relevante interessenter involveres rettidigt i processen og organisatoriske forandringer kommunikeres rettigdigt i virksomheden.

MOE skaber overblikket fra analyse, økonomi og proces til færdigt projekt. I tæt samarbejde med virksomheden udarbejder MOE beslutningsoplæg til optimering af ejendomsportefølje og space management.

Via relokalisering, tilpasning af ejendomsporteføljen og implementering af en mere fleksibel indretning ses det ofte, at virksomhederne kan opnå betydelige besparelser, øget medarbejdertilfredshed og fleksibilitet.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Diagram
Diagram