Project Description

4 år med BIO4

Et af vores helt store projekter nærmer sig slutspurten.

BIO4 er navnet på den nye biomassefyrede blok, der bliver den sidste brik i omstillingen af Amagerværket fra kul til bæredygtig energi. Bygherren er HOFOR, der ejer Amagerværket og leverer fjernvarme til godt 600.000 københavnere.

HOFORs vision med projektet er at levere et afgørende bidrag, så København kan nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Jacob Toft-Jensen er forretningschef for Energi i MOE og har haft en central rolle på projektet, fra tilbuddet blev udarbejdet primo 2015. Jacob pointerer, at BIO4 er en opgave, der i høj grad matcher det faglige DNA i MOE:

”Vores arbejde på Amagerværket strækker sig helt tilbage til landvindingen, da den første kraftværksblok skulle opføres. Vi har projekteret alle blokbygninger derude – både blok 1, 2 og 3. Så vi er selvfølgelig glade for at kunne fuldende værket i mere end én forstand”.

En velsmurt maskine
Energiproducerende anlæg kan med rette siges at være en af vores kernekompetencer. Man kan bare sigte til BIO4s nabo, Amager Bakke, for at finde endnu et MOE-projekt. Jacob påpeger, at det har været en stor fordel at kunne trække på erfaringer fra et mindst lige så komplekst byggeri i samme størrelsesorden:

“Vi har haft stor glæde af en velsmurt maskine til at løfte opgaven. En af de store udfordringer ved den type projekter er, at man opererer med parallelprojektering. Mange entrepriser er blevet udbudt tidligt, mens maskinleverandørerne sideløbende udviklede på procesudstyret. Det betyder, at man projekterer, mens der bygges, og hele tiden skal være forberedt på flere scenarier og løbende ændringer”.
Jacob Toft-Jensen
Jacob Toft-JensenForretningschef
Energi

3D, droner og laserscanning
Projektet har haft en meget ambitiøs tidsplan, der stiller krav til nytænkning. Første skridt var en droneoverflyvning af byggefeltet, hvor man tager billeder med så stor nøjagtighed, at de kan bruges til udregning af jordmængder. Som Jacob forklarer, er det uden tvivl de nye teknologier og særligt 3D-projektering, der har gjort det muligt at navigere i den komplekse proces:

”En udførlig 3D-model er yderst værdifuld, når man har et projekt, hvor man løbende skruer op for detaljeringsgraden og foretager ændringer, der kræver vigtige justeringer. Derfor har alle været forpligtet til at levere ind til den fællesmodel, som vi har stået for at samle. Når der har været afvigelser på pladsen, har leverandøren f.eks. kunnet bruge laserscanning til at give os en punktsky, som vi så kunne lægge ind i vores 3D-model og omgående se konsekvenserne”.

Johannes Støberen
En af de ingeniører, der har haft et nært forhold til BIO4, er Johannes Steffensen. Han startede som nyuddannet i februar 2015 og havde derfor kun været ansat i få måneder, da MOE vandt projektet. Til at starte med var opgaven alene at projektere betonkonstruktioner. Men i takt med at projektet skred frem, kom han ud på byggepladsen for at føre tilsyn på støbning af de mange kubikmeter beton. Det var således her, han i bedste byggepladsstil fik tilnavnet Johannes Støberen.

Johannes S. Steffensen
Fagingeniør
Industrikonstruktioner
”Det er ekstremt lærerigt at se ens egne konstruktioner blive udført. Man får et helt andet indblik i entreprenørernes perspektiv og lærer, hvordan deres hverdag fungerer, og hvordan ændringer må tilpasses deres produktionsapparat. Her oplever man også, at ens
teoretiske viden gør en forskel. Når der er spørgsmål, kan man relativt hurtigt vurdere situationen og lette arbejdsprocesserne”, udtaler Johannes.

En dynamisk dag
BIO4 er en af Danmarks største byggepladser. Da aktiviteten var på sit højeste, var der over 1000 mennesker på pladsen samtidig. Johannes hæfter sig ved, hvordan det giver en dynamisk arbejdsdag, når man skal hjælpe med at få det store og komplicerede puslespil til at gå op.

”Groft sagt arbejder man fra A til B på kontoret. Du har et mål, du skal være færdig med. På byggepladsen har du selvsagt også en fastlagt opgave. Men der kommer hele tiden akutte opgaver, du skal forholde dig til. Det kan være en grundvandssænkning, der ikke fungerer, en forsinket betonleverance eller noget helt tredje, der kan risikere at forsinke projektet. Det giver en omskiftelig hverdag, hvor man også lærer at skulle handle selvstændigt”, afslutter Johannes.