Project Description

Akustik & Støj

Hos MOE ved vi, at tidlig inddragelse af vores kompetencer oftest fører til bedre og mere integrerede løsninger. Vi har mange års erfaring med at rådgive om optimering af lydforhold og vi kan sikre et optimalt design, der både er funktionelt, æstetisk og sikrer gode lydforhold.

Vi sikrer gode lydforhold

MOE arbejder med akustik og støj i alle faser af byggeriet – fra den spæde start under myndighedsprojektet, til den endelige overlevering. Vi er både bygherrerådgivere, rådgivende/projekterende og vi laver afsluttende dokumentationsmålinger.

Der skal få beslutninger til for at minimere kvaliteten af lydforholdende. Da der er mange fag involveret i en byggeproces, er der dermed også mange steder, det kan gå galt. Derfor har vi i MOE Akustik fokus på samarbejde med alle involverede fag. Dette gælder både internt i MOE og med eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder eksempelvis tæt med arkitekter om at få de æstetiske linjer til at spille sammen med gode lydforhold.

Virksomheder der skal have dokumentation for deres støjbelastning ved de omkringboende, håndteres effektivt, når virksomheden og dens støjkilder bygges ind i en computermodel. Dette giver oplysninger om de enkelte støjkilders bidrag, og sikrer minimalt efterarbejde med eventuelle støjdæmpningsprojekter.

Vi arbejder med hele paletten inden for akustik og støj lige fra avancerede akustik simuleringsprogrammer til store støjkortlægninger både i forbindelse med trafik- og erhvervsprojekter.

Vi kan udføre miljømålinger

I tæt samarbejde med arkitekten og entreprenøren skaber vi de rette løsninger, der både sikrer optimale lydforhold og æstetiske og realistiske løsninger for bygherren. Vi er eksempelvis certificeret til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”. Desuden udfører vi målinger af:

 • Lydisolation – trinlydniveau og luftlydisolation
 • Støj fra installationer
 • Efterklangstid
 • Taleforståelighed, STI (Speech transmission index)
 • Ekstern støj
 • Vibrationer
 • Langtidsovervågning via webløsninger

Vi arbejder med avancerede simuleringsprogrammer og råder over kvalitetskontrolleret og kalibreret måleudstyr.

Tæt samarbejde sikrer de rette løsninger

Vi arbejder i tæt dialog med vores kunder, for at sikre de får de helt rigtige løsninger til deres behov. Vores kunder er både offentlige og private og vi arbejder med akustik og støj inden for alle områder lige fra lufthavne til uddannelsesinstitutioner, kulturbyggerier, kontordomiciler og boliger.

MOE Akustik tilbyder:

 • Optimering af lydforhold – Projektering/rådgivning
 • Bygnings- og rumakustik
 • Lydisolationsforhold
 • Certificeret til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”
 • Certificeret til at udføre ”Miljømåling – trafikstøj”
 • Støjkortlægning
 • Dokumentationsmålinger
 • Akustiksimulering – Lyt før du bygger
 • Klagesager
 • Miljøgodkendelser
 • Byggetilladelser
 • Kontrol af bygningers lydisolation
 • Trafikstøj – vej og jernbane
 • Planlægning af støjvolde
 • Støjhandlingsplaner
 • Støj- og vibrationsovervågning via webløsning

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Akustik og støj - lydmåling - MOE rådgivende ingeniører

Lydmåling

Vi rådgiver om støjkortlægning og støjdæmpning. Vi måler støj og kan levere den nødvendige dokumentation, lige fra korte notater til fyldestgørende rapporter.

Ved målinger af støj er vi i tæt dialog med kunden, og eventuelle myndigheder, for at behovsafdække graden af støjmålingerne og dokumentationskravene. Det kan være alt fra naboens støjende oliefyr til myndighedskrav om grundig og udtømmende dokumentation.

Vores rådgivning omfatter:

 • Klagesager
 • Miljøgodkendelser
 • Lydeffekt
 • Byggetilladelser
 • Kontrol af krav til bygningers lydisolation
 • (Lang-)tidsovervågning af støj og vibrationer
 • Trafikstøj
Akustik og støj - bygnings- og rumakustik - MOE rådgivende ingeniører

Bygnings- og rumakustik

Vi har avancerede akustiske beregningsprogrammer til beregning af akustisk komplicerede rum. Disse muliggør auralisering af de akustiske forhold. På baggrund af en 3D model af bygningen kan vi ”lytte” os til de fremtidige akustiske forhold, således vi kan optimere forholdende. Vi kalder det – Lyt før du bygger.

Vores rådgivning omfatter:

 • Beregning af lydforhold
 • Dokumentationsmålinger
 • (Lang-)tidsovervågninger
 • Vibrationer i bygninger
 • Projektering/rådgivning om lydforhold
 • Projektgennemgang
 • Skrivning af byggeprogrammer
 • Trafikstøj, krav til facader og vinduer
Akustik og støj - støjkortlægning - MOE rådgivende ingeniører

Støjkortlægning

Vi laver støjkortlægninger og råder over udstyr til et bredt udvalg af støj- og vibrationsmålinger. Vi er certificeret til at foretage miljømåling – ekstern støj og miljømåling – trafikstøj, men vi foretager også mange andre målinger. Vi har lang erfaring med at rådgive om støjdæmpning og anvender programmer som SoundPlan® til at 3D-beregne og kortlægge.

Vores rådgivning omfatter:

 • Byggetilladelser
 • Lokal og kommuneplanlægning
 • Støjhandlingsplaner
 • VVM-redegørelser
 • Planlægning af støjvolde
 • Dimensionering af lydisolering
 • Veje og jernbaner
 • Industri og anlæg (kræftværker)
 • Spillesteder og udendørs koncerter