Project Description

Bæredygtighed

40% af verdens energi bruges på byggeri, og vores bygninger spiller derfor en markant rolle i den grønne omstilling. MOE er en multidisciplinær rådgiver, der dækker alle aspekter af bæredygtigt byggeri, og vi er specialister i certificeringsordninger som DGNB, LEED, og BREEAM.

Fremtidens bæredygtige byggerier

I MOE er arbejdet med bæredygtighed præget af lige dele pionerånd og systematik. I den ene ende af spektret lader vi kreativiteten få frit spil, når vores specialister i samarbejde med forskningsmiljøerne udvikler banebrydende metoder og ny viden. Men vi er mindst ligeså skarpe på den systematiske indarbejdelse af bæredygtighed i byggeprojekter og på at sikre en god totaløkonomi via lavere driftsudgifter.

Vi står stærkt på rådgivning og auditering inden for certificeringsordningerne og vi tager aktivt del i udviklingen af fælles retningslinjer til branchen. Flere af vores specialister har f.eks. været med til at udvikle DGNB i Danmark, og vi er ligeledes medforfatter på FRIs nye ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed.

Holistisk syn på bæredygtighed

I MOE ser vi bæredygtighed i et holistisk perspektiv, hvor mange faglige perspektiver bør inddrages i et kreativt samspil. For selvom bygningsreglementerne skal overholdes og veldokumenterede løsninger bør genbruges, er det vigtigt ikke at falde i One Size fits all-fælden. Ikke mindst når æstetik, funktionalitet og økonomi skal gå op i en højere enhed.

Kunder

 • Kontorer
 • Boliger
 • Hospitaler
 • Institutioner
 • Undervisning
 • Storcentre
 • Projektudvikling

Vi rådgiver inden for:

 • Bæredygtighedsledelse
 • DGNB for bygninger
 • DGNB for byområder
 • LEED
 • BREEAM
 • Bæredygtig projektering
 • LCA – Life Cycle Assessment
 • LCC – Totaløkonomi
 • Cirkulær økonomi
 • Svanemærkning

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Certificering

MOE udfører bæredygtighedscertificeringer efter både DGNB, LEED og BREEAM. Vores ydelser omfatter alt fra rådgivning om valg af certificeringssystem over en screening af det aktuelle projekt til gennemførelse af den valgte certificering. Undervejs i processen rådgiver vi om valg af løsninger og sørger for at disse indarbejdes på rette tidspunkt i processen, så bæredygtighed ikke bliver en unødig omkostning for projektet. MOE arbejder med certificeringer af både nybyggeri, indretninger, byggerier i drift samt byområder.

LCA og materialevalg

En stor del af bygningers samlede CO2 aftryk stammer fra den energi, der bruges til produktion af materialer. En livscyklusanalyse (LCA) skaber et overblik over en bygnings samlede miljøpåvirkning fra udvinding af materialer til nedrivning og bortskaffelse. En LCA kan være en god ide for at få et overblik over om ens materialevalg bidrager til bæredygtigheden. I MOE tilbyder vi både fulde livscyklusanalyser af det samlede byggeri, men rådgiver også om materialevalg generelt.

Indeklima & Energidesign

Indeklima & Energidesign

Vi er med til at sikre bygningerne et optimalt indeklima og et minimalt energiforbrug.

Sunde boliger

Vi sætter nye standarder

MOE har valgt at spille en aktiv rolle i udviklingen af DGNB og andre branchestandarder, der løfter ambitionerne for bæredygtigt byggeri.