Project Description

BIM & VDC

Det digitale byggeri er kommet for at blive og MOE er med i front med kompetencer inden for alle aspekter af BIM. Vi sikrer en god kommunikationsplatform i den digitale sfære og effektiv brug af modeller og data.

Fra 3D til XD

En Bygnings Informations Model(BIM) er en 3D model, der indeholder informationer. Det kan både være visuel geometri, og data der beskriver geometrien. MOE kan skabe BIM modeller med alle niveauer af informationer, og vi ser en bevægelse fra 3D til en fremtid med XD, hvor flere dimensioner løbende bliver integreret i modellerne.

Værdien af BIM & VDC
Virtuelle bygningsmodeller og 3D-projektering er i sig selv et område, hvor vi længe har kunne høste frugterne af de mange fordele.  Ikke mindst ved særpræget arkitektur, installationstunge byggerier og generelt set projekter med mange grænseflader.

Med 4D er tidsaspektet kommet med. Byggetakten bliver visualiseret, hvilket giver langt bedre mulighed for at planlægge og koordinere opførslen.  Hertil kommer 5D, hvor mængdeudtræk og prislister bliver endnu et informationslag, som kan danne grundlag for mere eksakte mængder og priser og hermed føre til mærkbare besparelser.

Herudover kan driftsvenlighed visualiseres gennem fællesmodeller, hvor driftsorganisationers behov kan anskueliggøres. Det kan eksempelvis være plads omkring de enkelte arbejdsområder og transportveje af materiale og værktøj i bygningen.

Angående bæredygtighed giver modellerne ligeledes mulighed for at simulere, analysere og optimere byggeprojektet i forhold til fx. energi, indeklima, ventilation, lysindfald og støj.

Hele værktøjskassen i brug

MOE arbejder med adskillige værktøjer inden for BIM og VDC. Vi benytter flere af de større udbydere af programmer, som AutoCad, Revit, Civil 3D og Tekla. Vi bruger flere programmer på én gang, for at sikre os den bedste kvalitet og vi lader os ikke diktere af softwarebegrænsninger. Vi kan benytte open source formater og sagtens håndtere samarbejder med låste forudsætninger i BIM.

Vi benytter almindelig og visuel programmering til at løse problemstillinger. Værktøjer som Grasshopper og Dynamo er en stor hjælp i hverdagen til at løse både simple og komplekse problemstillinger på konkrete projekter og til udvikling.  Herudover uddanner vi løbende vores projektledere i at bruge visualiseringsværktøjer som Solibri og NavisWorks.

Tidlig kontrol af modeller er endnu et fokusområde, så vi sikrer, at rådgivere og andre samarbejdspartnere arbejder sammen omkring BIM på bedste vis og at modellerne er sat op iht. IKT-aftalen. Konsistenskontrollerne skaber værdi ved at sikre at modeller er retvisende og koordineret på tværs af faggrupper.

Vi har ligeledes god erfaring med brugerinddragelse via virtual reality, hvor de fremtidige brugere af bygningen giver deres input til indretning af rummene i de helt tidlige faser. Hermed får vi tidligt forventningsafstemt og klarlagt brugernes behov. På den måde undgår vi kostbare ændringer senere i forløbet.

Tid, pris og kvalitet

BIM og VDC har længe spillet en rolle på byggeprojekter med avanceret geometri. Vi har i den forbindelse kunne løse udfordringer på spektakulære byggerier som Den Blå Planet og Amager Bakke, og ved installationstunge laboratoriebygninger og hospitaler.

Men vi kan ligeledes se, at mange af vores kunder kan drage nytte af de digitale værktøjer ved mere traditionelt byggeri, når detaljeniveauet i modellerne bliver så højt, at det helt erstatter de sædvanlige 2D-tegninger. Ved produktion af ellementerne, får man langt nemmere identificeret og løst de problemer, man ellers ville stå med på byggepladsen. Samtidig kan alle aktører langt nemmere planlægge arbejdet, når byggeriet visualiseres i den digitale sfære. Et højt detaljeringsniveau fører også til mere eksakte mængder og specifikke priser, hvilket kan resultere i et billigere projekt.

Shoppingcentre er et af vores kerneområder og et godt eksempel på et felt med dynamiske byggeprocesser, hvor modellerne i høj grad kommer til deres ret. Vi kender de overordnede rammer, men vi designer også, mens der bygges, da indretningen af lejemål foregår sideløbende. BIM gør det langt nemmere at tilpasse sig de skiftende omstændigheder og visualisere løsninger over for byggeriets parter, bygherren og mulige lejere

Ydelser

 • Modellering af bygninger og anlæg, fx konstruktioner, VVS, Ventilation, veje og EL
 • BIM koordinering af projekter
 • Rådgivning vedr. brug af modeller som effektivt kommunikationsværktøj
 • Virtuelt samarbejde omkring løsningsvalg der giver et totaløkonomisk, driftsvenligt og bæredygtigt godt byggeri
 • Generel kontrol af BIM modeller iht. standarder
 • Behovsfastlæggelse af indhold i 3D modeller for optimering af tid/økonomi
 • Kollisions- og konsistenskontrol af modeller
 • Mængdeudtræk, 4D (tidsplan) og 5D (økonomi)
 • 6D (drift), hvor driftsinformationer, bygningsdele og niveauer samtænkes
 • Rådgivning vedr. modeller brug i forbindelse med bæredygtighed
 • Udvikling af BIM værktøjer, i samarbejde med forretningsenheder
 • Håndtering af modeldata
 • Formidling af produkt, data, simulering og analyser
 • Optimering af BIM processer via. kurser og foredrag
 • BIM Teknisk Revision – faglig og byggeteknisk vurdering af modellers kvalitet og bygbarhed og driftsvenlighed

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fisketorvet genskabt i 3D

Shoppingcenteret er under forvandling, og i den forbindelse er 20 år gammel information nu blevet revitaliseret i den virtuelle verden.

IKT

Vi rådgiver om IKT generelt og leverer IKT-ledelse gennem hele projekteringsforløbet. En god IKT ledelse er med til at sikre en optimal udnyttelse af BIM og at bygherrens krav til IKT aftalen overholdes.

Krystallen

“Krystallen” er også en BIM-succes

Den nyeste udvidelse af Rødovre Centrum har vist, hvordan det digitale byggeri har en lang række fordele. MOE, Spæncom og Langkær Stålbyg har høstet frugterne af det virtuelle samarbejde, mens bygherren har fået et hurtigere og billigere byggeri med markant færre fejl.

BIM Teknisk Revision

BIM Teknisk Revision er vores måde at definere en gennemgang af det materiale, der er udarbejdet på projekt på det givne tidspunkt. Du får IKKE en rapport på 100 sider med kollisioner og andre informationer, du ikke kan overskue. Du får en rapport, der fremhæver og beskriver det væsentligste på en forståelig måde. Vi vejleder og rådgiver.

Uddannelse

I MOE uddanner vi løbende vores medarbejdere i brugen af de digitale værktøjer. Vores interne udannelsessystem, MOE Akademi, har kurser inden for Autocad, Revit, Tekla, Civil 3D og Power Civil. I alle de tilfælde, hvor det er relevant, kommer nye medarbejdere også på et introduktionskursus til BIM i MOE.