Project Description

Boligtårne med Aalborgs bedste udsigt

Det kommende Parkbyen placeres på Aalborgs højeste punkt, og MOE er her i fuld gang med designet af 5 højhuse.

Ifølge New York Times ligger Aalborg på en ottendeplads over de byer, man bør besøge i 2019. Avisen fremhæver blandt andet den pulserende havnefront, hvor MOE Aalborg har kontor.

Et af de steder, hvor byen med tiden vil kunne opleves i sin helhed, er fra de kommende boligtårne i Parkbyen. Byggeriet opføres på Aalborgs højdepunkt, så selv beboerne på de laveste etager vil få udsigt over byens skyline.

Ud af de planlagte 8 højhuse er der sat gang i 5, der spænder fra 10 til 16 etager. Som vores projektleder Mads Bæk Jensen påpeger, er der altid interessante ingeniøropgaver ved højhusbyggeri:

”Når man kommer op i de højder, er der naturligt nogle udfordringer i forhold til brandsikkerhed og det statiske system. Der skal også sættes ekstra tryk på for at pumpe brugsvand og fjernvarme op til de øverste etager”.

Multivariable Bygningssimuleringer (MIBS)
I bedste New Yorker-stil får højhusene tagterrasser. Der har derfor været et ønske om at kunne overholde energirammen uden brug af solceller, da der ikke er meget ekstra plads på tagene.

Byggeriets parter har i den forbindelse haft glæde af værktøjet MIBS, som er blevet udviklet i MOE på baggrund af en EhvervsPhD. MIBS har til formål at vise hele det designrum, man har at arbejde med, når man samtidig skal overholde de mange krav til energi, indeklima og dagslys. Ved at foretage millioner af automatiserede simuleringer kan metoden omgående vise, hvordan en justering et enkelt sted i designet påvirker de øvrige designparametre.

“Man får et klart billede af, hvilke løsninger der er til rådighed, hvis man gerne vil undgå solceller, og hvilke parametre der skal være tip top for at komme i mål. Værktøjet giver et godt visuelt overblik over de forskellige scenarier, og det er en stor fordel, når man skal drøfte løsninger med bygherren, arkitekten og entreprenøren”.
Mads Bæk Jensen
Mads Bæk Jensen Projektleder
Konstruktioner
Bygherre Søren Enggaard A/S
Arkitekt Transform

Følsomhedsanalysen
Det er Torben Østergård, som er forfatter på den ErhvervsPhD, der ligger til grund for MIBS. Han ser Parkbyen som et godt eksempel på, hvordan det videnskabelige arbejde har båret frugt i praksis.

”Et af de vigtige elementer i MIBS er en følsomhedsanalyse, der kan snævre sig ind på de parametre, der har størst indflydelse. På Parkbyen kunne vi f.eks. se, at man kan vinde overraskende meget på energisiden ved at investere i mere effektiv varmegenvinding i stedet for at skulle reducere tryktabet i hele ventilationssystemet, hvilket er noget mere omfattende”.

Fra Parkbyen til Lighthouse
Torben fortæller, at MIBS også er blevet benyttet på Lighthouse, som er navnet på det kommende 45-etagers højhus, der skal opføres på den yderste spids af Aarhus Ø. MOE er bygherrerådgiver på projektet og brugte i den forbindelse værktøjet til at give input i designfasen.

“Lighthouse er endnu et eksempel på, hvordan den automatiserede tilgang i MIBS gør det muligt at kombinere mange tiltag i realtid, så man i fællesskab kan udforske de utallige muligheder på tværs af fag. Her har man også den udfordring, at der ikke er meget plads til solceller, hvilket kan gøre det svært at overholde energirammen og samtidig sikre termisk komfort. Men vores beregninger kunne hurtigt vise, at der er flere løsninger til rådighed, selvom man kun har et forholdsvis lille solcelleareal”.
Torben Østergård
Torben ØstergårdSpecialist
Energidesign & Indeklima

MOE BuildingDesign
buildingdesign.dk kan du læse meget mere om MIBS og mange andre innovative tiltag inden for vores energi- og indeklimarådgivning.