Project Description

Brandefterforskning

Vi tilfører markedet for brandefterforskning ny luft og giver mulighed
for at foretage et valg, når der skal udføres en uvildig brandundersøgelse. Vores mål er at yde assistance, når behovet er der. Vi kan træde til uden for normal kontortid og tilbyder kun vores hjælp, hvis vi kan se, det giver værdi.

Uvildig og seriøs rådgivning

Brandundersøgelser
Som udgangspunkt kan vi foretage brandundersøgelser i hele landet efter brand og lignende. Vi kan bl.a. udfinde arnesteder og udpege antændelseskilder. Herunder om udstyr kan have været en medvirkende faktor til branden.

Derudover vil vores undersøgelser også kunne omfatte en beskrivelse af de givne omstændigheder, som har eller kunne have ledt til en given hændelse.

Vi kan rykke ud, mens det brænder
Det er vores erfaring, at undersøgelser foretaget under selve hændelsen kan spare meget tid i forhold til at indsamle data fra skadestedet.
Dette skyldes, at de involverede parter er på stedet og væsentlige ændringer af forholdene under brandslukning og ved efterslukning/nedbrydning kan registreres med det samme.

Denne ydelse kan være særlig interessant, hvis hændelsen ønskes undersøgt ud over det, som foregår i regi af politi og en eventuel modpart.

Bygningsbrandundersøgelser
Som et led i en undersøgelse af brandårsagen eller som selvstændig opgave kan vi foretage bygningsbrandundersøgelser. Denne undersøgelse skal belyse, om en bygning har været indrettet og/eller anvendt i overensstemmelse med brandlovgivningen.

Ydelsen er rettet mod offentlige myndigheder, som ikke selv har ekspertisen, men kan også udføres for en part i en brandsag. Undersøgelsern kan tillige omfatte en analyse af årsagen til konsekvenserne af en given brand.

Hvordan og hvornår?
Vi tilbyder korte telefonkonsultationer for at optimere vores betjening. På baggrund af samtalen og eventuelle billeder og videoer fra skadestedet, kan vi vurdere, om der er basis for at foretage en egentlig undersøgelse.

Hvis det er relevant at udføre en brandundersøgelse aftales det, om den skal iværksættes med det samme eller på et andet tidspunkt, som passer med adgangsmulighederne til skadestedet.

Hvad tilfører MOE?
Vi kombinerer den videnskabelige metode med et indgående kendskab til, hvad der sker, når det brænder og der foretages indsats på skadestedet.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Certificeret brandefterforskning

MOE arbejder i overensstemmelse med den internationalt anerkendte guideline NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations.

Som Danmarks eneste, er vores specialist på området designeret teknisk brandefterforsker hos International Association of Arson Investigators og certificeret brand- og eksplosionsefterforsker i den amerikanske National Association of Fire Investigators.